Axel har tagit juristexamen vid Lunds universitet i juni 2021. Utöver en juristexamen har Axel även en magisterexamen i europeisk handelsrätt. Han tog därefter anställning hos Åklagarmyndigheten och arbetade som beredningsjurist.

I augusti 2022 påbörjade han sin anställning hos Advokatfirman dNovo (numera AX Advokatbyrå) och arbetar sedan dess huvudsakligen med kvalificerat juridiskt arbete inom entreprenadrätt, allmän affärsjuridik och offentlig rätt.

Axel arbetar till stor del med upprättande av rättsutredningar, förhandling, förlikning samt processer inom det entreprenadrättsliga området. Vidare arbetar han även med fastighetsrätt och frågor rörande dataskydd samt tvistelösning.

Erfarenhet

  • Jurist, AX Advokatbyrå, 2022 –
  • Beredningsjurist, Åklagarmyndigheten, 2021-2022

Utbildning

  • Magisterexamen – Europeisk Handelsrätt, Lunds universitet, 2021
  • Jur. kand., Lunds universitet, 2021

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Danska

Övrigt

  • Regelbunden artikelförfattare till juridikspalten i tidningen Utemiljö.

Nyheter