Avtalsrätt och skadestånd

Avtalsrätten har en grundläggande funktion i företagens vardag, vilket medför att de flesta före-tag vid något tillfälle har behov av avtalsrättslig rådgivning, upprättande av avtal, granskning av avtal och tillämpning av avtalsdokumenten, t.ex. vid uppsägning och hävning. Inte sällan upp-kommer frågor om skadestånd i samband med avtalsbrott.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Upprättande av avtal
  • Granskning och tillämpning av avtal
  • Uppsägningar och hävning
  • Skadeståndsanspråk med anledning av avtalsbrott
  • Domstols- och skiljeförfaranden

Kontaktpersoner