Försäkring

AX advokatbyrå har lång erfarenhet och omfattande kunskaper inom försäkringsrätt, som är en central del av skadeståndsrätten. Vi ger skräddarsydd rådgivning vid utformning och tolkning av försäkringsavtal för att säkerställa tydlighet och optimala villkor för våra klienter. AX advokatbyrå agerar även ombud i försäkringsrättsliga tvister och bistår våra klienter genom att strategiskt navigera genom förhandlingar och förlikningar samt arbeta för en effektiv och smidig process. Våra erfarna advokater och jurister arbetar ständigt med en målsättning att skapa långsiktiga och lönsamma lösningar för våra klienter där vi säkerställer att klientens intressen förblir väl skyddade.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Tolkning av försäkringsvillkor
  • Utredning och rådgivning i skaderegleringsärenden och övriga regulatoriska frågor
  • Tvistelösning i domstol och skiljenämnd

Kontaktpersoner