Vi välkomnar Jonathan Wallin!

Jonathan studerar för närvarande på juristprogrammet vid Lunds Universitet och skriver sitt examensarbete på det fastighetsrättsliga området. Jonathan kommer ansluta till AX när studierna är avslutade och påbörjar sin anställning som biträdande jurist hos oss i juni 2024.

Varmt välkommen Jonathan!

Kontaktpersoner

Fler nyheter