Offentlig rätt och upphandling

Den offentliga rätten avser såväl relationen mellan det allmänna och den enskilda, som relationen inom och mellan offentliga aktörer. Offentlig rätt aktualiseras dagligen i både kommunal- och statlig verksamhet, samt i den verksamhet som bedrivs av kommunalt och statligt ägda bolag. Den yttersta gränsen för vad för typ av verksamhet som offentliga aktörer får eller ska ägna sig åt regleras också i den offentliga rätten. Den offentliga rätten finns exempelvis i kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUK, LOV). Offentlig upphandling är den process som offentliga aktörer ska tillämpa för att göra inköp och syftar till att öka konkurrensen vid offentliga inköp. I den offentliga rätten finns även socialtjänstfrågor, vilket vi har mångårig erfarenhet av, t.ex. LVU och vårdnadsöverflytt.

Med vår långa erfarenhet inom offentlig rätt och offentlig upphandling kan vi bistå våra klienter med expertkompetens i samtliga frågor som rör offentlig rätt och upphandling.

Vi hjälper huvudsakligen offentliga aktörer med bland annat:

  • Upprättande av upphandlingsdokument, kommersiella villkor och anbud
  • Allmänna handlingar och sekretess, upprättande av sekretessbeslut
  • Kommunal – och förvaltningsrättsliga frågor
  • Biträde och representation i överprövningsprocesser och processer i förvaltningsdomstolarna
  • Biträde i domstolsprocesser i socialtjänstfrågor såsom LVU och vårdnadsöverflytt

Kontaktpersoner