Tvistelösning

Tvistelösning omfattar, utöver domstols- och skiljeförfaranden, även processlägesbedömningar, utredningar, skriftväxling, skiljeförfaranden, medling och andra alternativa tvistlösningsformer. Målet är att finna en för klienten så affärsmässigt gynnsam och hållbar lösning som möjligt.

Ingen tvist är den andra lik och varje situation kräver olika åtgärder för att nå fram till den bästa lösningen. Vi företräder både kärande- och svarandeparter inför domstol, skiljenämnd och myndigheter.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Utredningar och processlägesbedömningar
  • Förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer
  • Domstolsprocesser i allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd och överbesiktningsnämnd

Kontaktpersoner