Robin har tagit juristexamen vid Lunds universitet i juni 2022. Han tog dock redan i april 2022 anställning hos advokatfirman dNovo (numera AX Advokatbyrå) och arbetar sedan dess med kvalificerat juridiskt arbete inom bl.a. offentlig upphandling, fastighets- och hyresrätt, entreprenadrätt, avtalsrätt, offentlig rätt, och allmän affärsjuridik.

Robin arbetar till stor del med rättsliga utredningar och rådgivning samt även i stor utsträckning med tvister i allmän domstol och förvaltningsdomstol.

Erfarenhet

  • Jurist, AX Advokatbyrå, 2022 –

Utbildning

  • Juristexamen, Lunds universitet, 2022

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Övrigt

  • Regelbunden artikelförfattare till juridikspalten i tidningen Utemiljö.

Nyheter