Immaterialrätt

Immaterialrätt är ett samlingsbegrepp för rättsområden som reglerar immateriella tillgångar såsom patent, varumärken och upphovsrätt. Immateriella rättigheter kan i hög utsträckning utgöra en av de viktigaste och främsta tillgångarna hos företag. Immateriella rättigheter kan dessutom utgöra ett viktigt konkurrensmedel, särskilt på marknaden med internationell prägel. Exempel på immateriella tillgångar hos ett företag kan vara tillverkningsprocesser, logotyper, design på produkter och tekniska lösningar. De immateriella tillgångarna kan skyddas genom exempelvis patent, upphovsrätt och varumärkesskydd.

Ett företag som vill skydda sina immaterialrättsliga tillgångar behöver gällande de flesta rättigheterna ansöka och registrera sina rättigheter hos Patent- och registreringsverket som är ansvarig myndighet för immaterialrätt i Sverige. Beroende på vad för typ av immaterialrättighet som är aktuell gäller skyddet under olika lång tid, exempelvis gäller ett patent i max 20 år. AX Advokatbyrå erbjuder sina klienter kvalificerad rådgivning inom de flesta immaterialrättsliga frågor.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Ansökan och registrering av patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt
  • Granskning och upprättande av immaterialrättsliga avtal
  • Stöd vid immaterialrättsliga intrång

Kontaktpersoner