Natalie har mer än 20 års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete. Efter universitetsstudier på Uppsala Universitet och King’s College i London gjorde Natalie sin tingsmeritering hos Förvaltningsrätten i Stockholm, varefter hon sedan 2004 har arbetat på advokatbyrå. Hennes specialistkompetenser är utöver EU- och konkurrensrätt även offentlig rätt och upphandling, entreprenadrätt, infrastruktur- och speciell fastighetsrätt, allmän affärsjuridik, avtal- fordrings- och skadeståndsrätt, dataskydd (GDPR) och tvistelösning. Hon har stor insikt och erfarenhet av beslutsfattande och andra rutiner i den offentliga förvaltningen.

Natalie har även gedigen erfarenhet av förhandlingar och förlikningar samt tvistelösning i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol.

Natalie är en van föredragshållare inom sina områden och hon håller regelbundet utbildningar och föreläsningar.

Erfarenhet

 • AX Advokatbyrå, 2023 –
 • Advokatfirman dNovo, 2017 – 2023
 • Magnusson Advokatbyrå, 2012 – 2017
 • Lindahl Advokatbyrå, 2007 – 2012
 • MAQS Law Firm, 2006 – 2007
 • Advokatfirman Delphi, 2004 – 2006

Utbildning

 • Medlem i Advokatsamfundet, 2007
 • Förvaltningsrätten, Stockholm, 2002 – 2004
 • Jur. kand., Uppsala universitet, 1995 – 2002
 • King’s College, London, 2001 – 2002

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska

Övrigt

 • Natalie är medförfattare till lagkommentaren ”Lagen om offentlig upp-handling – en kommentar” som släpptes av Norstedts Juridik i januari 2013.
 • Div. styrelseuppdrag

Nyheter