Infrastruktur/ speciell fastighetsrätt

Infrastruktur innefattar vanligtvis olika anläggningar i och ovan mark som syftar till säkra centrala samhällsfunktioner, t.ex. vatten och avlopp, ledningar, väg och järnväg och energiförsörjning.

Den speciella fastighetsrätten reglerar frågor som exempelvis rör indelning och registrering av fastigheter, detaljplaner, planförfarandet, nyttjande och drift av fastigheter, skapandet av lämpliga fastigheter samt bebyggelse och infrastruktur. Inom den speciella fastighetsrätten faller också exempelvis miljö-, expropriation- och detaljplanefrågor.

AX Advokatbyrå biträder klienter inom samtliga steg i infrastrukturens livscykel och i frågor inom speciell fastighetsrätt.

Vi hjälper huvudsakligen offentliga aktörer med bland annat:

  • VA-rättsliga frågor, såsom avgiftsskyldighet, förbindelsepunkter och GA
  • Expropriation, PBL och detaljplanefrågor
  • Ledningsrättsfrågor
  • Koncessioner och energifrågor
  • Förhandling och tvistelösning

Kontaktpersoner