Kommersiella avtal

Kommersiella avtal utgör en av grundstenarna både i den privata företagsvärlden och i den offentliga verksamheten. I princip samtliga av företags skyldigheter och rättigheter gentemot andra företag regleras i olika typer av kommersiella avtal. Från köp och försäljning av produkter till leasing av egendom eller anlitande av tjänster, förutsätter ett kommersiellt avtal i grunden som reglerar förhållandet mellan parterna.

Att navigera sig fram bland kommersiella avtal är inte alltid det lättaste. Det finns åtskilliga företagsinterna- och juridiska överväganden som behöver göras innan ett kommersiellt avtal kan ingås. Juristerna och advokaterna på AX Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av kommersiella avtal och vi bistår våra klienter med den juridiska kompetens som behövs för att ingå avtal som våra klienter kan känna sig trygga med.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Upprättande av avtal
  • Granskning av avtalsutkast
  • Stöd vid avtalsrättsliga frågor
  • Biträde vid avtalsförhandlingar

Kontaktpersoner