Företagsöverlåtelser (M&A)

Företagsöverlåtelser är en vanligt förekommande process inom bolagsrätt vars generella innebörd är att en person eller ett företag säljer eller överlåter hela kontra delar av sin verksamhet till en annan part. En företagsöverlåtelse kan ske på olika vis – men oavsett tillvägagångssätt – bör man ta hänsyn till de juridiska aspekterna som kan uppkomma vid genomförandet av en sådan överlåtelse. AX advokatbyrå biträder klienter inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser i deras roll som säljare, köpare eller målbolag.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Företagsförvärv
  • Företagsöverlåtelser
  • Due diligence
  • Granskning, tolkning och upprättande av överlåtelseavtal
  • Strukturfrågor och omstruktureringar
  • Generell bolagsrättslig rådgivning

Kontaktpersoner