Matilda har tagit juristexamen vid Lunds universitet i januari 2023 och började direkt efter avslutade studier sin anställning hos Advokatfirman dNovo (numera AX advokatbyrå). Hon arbetar sedan dess med kvalificerat juridiskt arbete inom bl.a. entreprenadrätt, tvistelösning, avtalsrätt, offentlig upphandling, fastighets- och hyresrätt samt offentlig rätt.

Matilda arbetar till stor del med rättsliga utredningar, rådgivning och även i stor utsträckning med tvister i allmän domstol och förvaltningsdomstol.

Erfarenhet

  • Jurist, AX Advokatbyrå, 2023 –

Utbildning

  • Juristexamen, Lunds universitet, 2023

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska

Övrigt

  • Regelbunden artikelförfattare till juridikspalten i tidningen Utemiljö.

Nyheter