Albin har varit anställd som juridisk utredare hos Örkelljunga kommun med start 2016 samtidigt med sina juridikstudier. Arbetet innefattade bland annat ansvar för rättsutredningar, förnyande av interna styrdokument, sekretessfrågor, allmänna handlingar, OSL, GDPR och andra juridiska utredningsfrågor med anknytning till allmän affärsjuridik, kommunal- och förvaltningsrättsliga frågeställningar samt även entreprenad- och fastighetsrätt.

I april 2019 påbörjade han sin anställning hos Advokatfirman dNovo (numera AX Advokatbyrå) och arbetar sedan dess huvudsakligen med kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig rätt, VA-rätt, upphandling, fastighets- och hyresjuridik, kommunalrätt, förvaltningsrätt, entreprenadjuridik samt tvister och processer.

Erfarenheter

  • Advokat/Partner, AX Advokatbyrå, 2023 –
  • Biträdande jurist / Advokat, AX Advokatbyrå, 2019 – 2022
  • Juridisk utredare, Örkelljunga Kommun, 2016-2019

Utbildning

  • Medlem i Advokatsamfundet, 2022
  • Jur. kand., Lunds universitet, 2019

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Nyheter